Základní pojmy


Milý začátečníku, abychom se vůbec nějak dorozuměli, musíme si domluvit nějaké názvosloví. Je mezi vámi spousta kreativních lidí, kteří když se pokouší popsat nějaký počítačový jev třeba po telefonu, vynalézavě nazývají běžné věci tak fantastickým způsobem, že obvykle nejsem schopen pochopit jádro problému, tím méně pak poradit, nejsa majitelem křišťálové koule:-)


Pokud se ti snad zdá, že popisuji zcela elementární věci, tak máš pravdu. Trpká zkušenost mě však k tomu vede; považuješ-li to za ztrátu času, tak to tedy nečti, ale střez se vymýšlení vlastních názvů. Nakonec, těch pár minut tě jistě nezabije, můžeš si zde názvosloví zopakovat.


Plocha je to, co vidíš na monitoru, pokud zapneš počítač a neběží žádný program. Jsou tam nějaké ikonky (malé obrázky s textem vespod). Zcela dole na ploše je lišta – spodní řádek obvykle modré barvy, obsahuje tlačítko Start, pokud jsou spuštěné nějaké programy, tak tam má každý z nich svoje tlačítko, pak jsou zase nějaké ikonky a na konci jsou hodiny. Pokud lištu nikde nevidíš, někdo ji zákeřně nastavil tak, aby se schovávala, sjeď tedy myší až na dolní okraj, nic nemačkej a chvíli počkej, lišta se vzápětí vysune.


Teď se letmo podíváme na klávesnici. Kromě spousty písmen (jsou tam fakt všechna:-) a číslic jsou tam ještě další, pár si jich popíšeme. Obvykle v levém horním rohu je klávesa Esc (escape – únik). Používá se, když chceš něco přerušit, podrobněji to vysvětlím někdy jindy. Klávesy F1F12 jsou taky nahoře. Jejich účel je různý, teď nám jde o to, vědět, že je máme a kde jsou. Ještě si najdi v dolní řadě klávesy Ctrl (control) a Alt. Každou najdeš dvojmo. Někdy je rozdíl, když použiješ levý nebo pravý Alt! V druhé řadě odspodu jsou po obou krajích dvě větší klávesy, obvykle označené šipkou nahoru, to je Shift - kdo užíval psací stroj, jistě si pamatuje tzv. přeřaďovač, pomocí nějž se psala velká písmena, tady to funguje stejně. Z toho plyne, že velké písmeno napíšu tak, že stisknu a držím Shift, udeřím do patřičné klávesy s písmenem a posléze Shift pustím. Tento proces budu zapisovat takto: Shift + písmeno. Totéž platí pro zápis typu levý Ctrl + C – nejprve držím Ctrl, pak krátce stisknu C a poté Ctrl pustím. (Pokud se teď pochechtáváš, že to popisuji takhle detailně, pak věz, že už jsem viděl nešťastníka, který se snažil psát velké znaky tak, že se snažil Shift a klávesu stisknout současně a převelice se divil, že „ten blbej počítač“ píše někdy velké a někdy malé...) Také se nám často bude hodit klávesa Enter, je vpravo, označená je nejčastěji zahnutou šipkou a bývá ze všech kláves největší.


Následuje myš. Tu poznáš, předpokládám. Všimni si, že má nahoře dvě tlačítka, uprostřed bývá rolovací kolečko (a někdy taky ne). Kliknutím, klikem rozumím krátký stisk levého tlačítka. Pokud si usmyslím nutit tě kliknout na pravé tlačítko, patřičně na to upozorním (třeba slovy „klikni pravou myší“). Dvojklik vznikne tak, že dvakrát krátce stisknu levé tlačítko myši (řekněme v rozmezí půl vteřiny), přičemž tou myší mezitím nepohnu. (To je velmi obvyklý problém, když někomu nejde dvojklik, je to na 95% proto, že neustále hýbe myší...)


Kurzor – ty jsou obvykle dva, jeden patří myšce (nejčastěji šipka) a jeden je textový (ta svislá čárka, která ukazuje, kam zrovna píšeš).


Spoustu dalších věcí si ukážeme na obrázku, je na něm program Total Commander, který budeme používat.
Když budu chtít, abys kliknul v menu třeba na Soubor a potom na Otevřít, zapíšu to jednodušeji: Menu Soubor / Otevřít.


A to je zatím všechno, budu to průběžně doplňovat.