Co to je bit, byte (bajt), kb, kB, MB, GB?

Proč se na DVD, na kterém je uvedená kapacita 4.7 GB vejde jen 4.4 GB?

Koupil jsem si 80 GB harddisk, ale kapacita volného místa je jen 76 GB, mám ho reklamovat?


Naprosto všechno, co máme v počítači, jsou čísla. Texty, obrázky, zvuky a cokoliv dalšího. Tato čísla jsou ke všemu ve dvojkové soustavě, která používá jen dvě číslice: 0 a 1. Použijeme-li ohromná množství jedniček a nul, můžemi jimi zaznamenat skoro cokoli. O jejich množství si uděláme představu na konci článku.


Bit – (značí se malým b) je jedna jednička nebo jedna nula. Nic víc. (Možnosti jsou dvě.)


Byte – čti bajt (dále budu psát pro větší rozlišení foneticky; značí se velkým B) je 8 bitů, čili 8 jedniček nebo nul. Bajt je třeba tohle: 11010110 nebo 00100001 a podobně. (Možností je 256.) Nepleťte si B a b: Do B se vejde 8 b:-)


Kilo, Mega, Giga – předpony, určující násobky. Oproti běžnému užití je tu jeden chyták: zatímco 1 kilogram = 1000 gramů, kilometr je 1000 metrů a podobně, tak kilobajt je 1024 bajtů! (Proč? Je to 2^10 - ^ značí mocninu, čili 2 na desátou, nebádejte příliš nad tím, vezměte to jako fakt.)


A teď začne chaos: Zatímco u normálních jednotek je jasné, že kilo = 1 000, mega = 1 000 000 = 10^6 a giga je 1 000 000 000 = 10^9, tak u jednotek dat je sice kilo = 1 024, ale mega je buď 1 024 000 (1 024 * 1 000), nebo 1 048 576 (1 024 * 1 024) a giga je buď 1 024 000 000 (1 024 * 1000 * 1000) a nebo taky 1 073 741 824 (1 024 * 1 024 * 1 024).


A jak se v tom vyznat? Co je správně? Kupodivu obojí, žádná norma neexistuje, použije se obvykle ta varianta, která se jeví výhodněji, toho zneužívají výrobci DVD i harddisků. Takže se vyrobí disk, na který se vejde 81 920 000 000 bajtů a na něj se nalepí štítek 80 GB, protože to je 1 024 000 000 * 80. Ale protože počítač (v našem případě většinou se systémem Windows) počítá s tou větší verzí gigabajtu, tak ukáže, že volného místa je 76.3 GB (81 920 000 000 / 1 073 741 824). Čili na třetí otázku z nadpisu je odpověď NE, je to jen jiný způsob počítání. (O praktikách výrobců, kteří záměrně používají tu menší variantu gigabajtu, aby se jich tam jakoby víc vešlo, si ovšem můžeme myslet, co chceme...)


Zcela totéž je to u DVD: 4.7 GB je kapacita v těch „menších“ gigabajtech, vypalovací program počítá s těmi většími. (4 812 800 000 / 1 073 741 824 = 4.482 „větších“ GB).


Z toho si pro začátečníka stačí zapamatovat jen tolik, že rozdíly v udávané a zobrazované kapacitě disků v okolí 5 % jsou způsobeny jen a pouze různým způsobem počítání.


K těm ohromným množstvím jedniček a nul z úvodu: teď už si umíte spočítat, kolik jich je. Pár příkladů:

Fotografie z digitálního přístroje má např. 2.5 MB, to je 2 621 440 bajtů a protože bajt je osm bitů, tak ta fotografie je v počítači uložena jako 20 971 520 (skoro 21 milionů) různých jedniček a nul (bitů).

Jedna minuta zvuku na obyčejném audio CD zabere přibližně 10.5 MB = skoro 85 milionů b.

Máš ve foťáku 512 MB kartu? Umí si zapamatovat 4 194 304 000 (přes 4 miliardy) bitů.

Na DVD (jednovrstvé) zapíšeme 38.5 miliardy různých jedniček a nul.